#LODELBISBE 4.0. 2022#LODELBISBE 4.0

Què passa quan l'atracció és més forta que qualsevol codi deontològic o pressió social?

Doncs el mateix que quan barreges novel·la eròtica i satanisme.

#LODELBISBE 4.0 (Ampliació i aprofundiment de #LODELBISBE)

Un espectacle de creació que s'ha creat sol.


Setembre 2022 - Teatre Comarcal